Kullanıcı Sözleşmesi

 1.TARAFLAR

KULLANICI UYGULAMADA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, SPOREKS ÜYELİK (KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ) VE İYZİ SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİŞTİR.

TÜM HİZMETLER, PLATFORM YER VE HİZMET SAĞLAYICI SIFATIYLA KULLANICILARI BİR ARAYA GETİRMEK AMACIYLA ALICI VE SATICI ile ÖDEME KONUSUNDA HİZMET VEREN İYZİ BİRAYAYA GETİRMEK ÜZERE SPOREKS TARAFINDAN SUNULMAKTADIR. İYZİ; SPOREKS ADINA ÖDEME HİZMETLERİ SUNAN BİR LİSANSLI ÖDEME KURULUŞUDUR.

ALICI TARAFINDAN YAPILAN VEYA SATICI TARAFINDAN GÜVENLİ ÖDEME & KARGO HİZMETİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÖDEMEDEN www.sporeks.com / SPOREKS. SORUMLU DEĞİLDİR.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.sporeks.com websitesi ve/veya uygulamasında (KISACA Platform olarak da anılacaktır) sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Websitesi ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sağlayıcı olan SPOREKS tescilli firma sahibi ……………… A.Ş.’ye ait https://sporeks.com web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile sporeks arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın (detaylı bilgi için https://sporeks.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk/) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TANIMLAR

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: SPOREKS adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan; iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’yi

Platform: www.sporeks.com isimli websitesi ve mobil uygulamalarını,

 Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet’lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

 Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: Platform üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü satın almak üzere talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, kendisi Kullanılmış/Kişisel ürün’e onay verene kadar, Sporeks A.Ş. tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak Sporeks A.Ş.yi  yetkilendiren Kullanıcı’yı (kısaca Alıcı olarak da anılacaktır)

 Kullanılmış/Kişisel ürün satan Satıcı Kullanıcı: Platform üzerinde satış amacıyla Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak İYZİ.’yi temsilci olarak yetkilendiren, İYZİ’ye yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine başka bir ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı (kısaca Satıcı olarak da anılacaktır),

www.sporeks.com; kullanıcı alıcı ve satıcının ürünleri , üçüncü taraf ödeme sağlayıcısından bir elektronik ödeme hizmeti sağlayıcısı/İYZİCO kullanılarak ödenmesi ve  bir üçüncü taraf kargo şirketi kullanılarak gönderilmesi hususunda anlaşabilme kolaylığı sağlayan bir hizmet / platform / sitesidir.

Sporeks Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü Platform üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen yetki doğrultusunda tahsilat sürecinin İYZİCO tarafından ya da başka bir anlaşmalı ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına İYZİ tarafından tahsil edilmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın İYZİ’ye ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Sporeks tarafından, Platform ve Sporeks A.Ş.’ye ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform’da sunulan Hizmet’in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Satıcının ve Site hak sahibi Sporeks A.Ş. ’nin ve İYZİ nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin olarak SPOREKS  tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. SPOREKS dilediği zaman Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SPOREKS tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, SPOREKS A.Ş. tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcı’lara duyurulur ve ilan edildiği tarihten be her hâlükârda sitenin ilk ziyaretinden itibaren tüm kullanıcılar ve İYZİ için bağlayıcı olacaktır.

3.3.Alıcı, satıcıya’ya SPOREKS e ait internet sitesinde sözleşme konusu 2.el ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Detayları Sözleşme’de açıklanan No-Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Kullanıcı İYZİ’yi, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün Talep Eden Kullanıcı İYZİ’ye ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Platform üzerindeki Kullanılmış/Kişisel ürün alışverişlerinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına İYZİ  tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Kullanıcı, SPOREKS A.Ş.’ye Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. Ancak İYZİ’nin sorumluluğu verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan Kullanılmış/Kişisel Ürünler kaynaklı hiçbir sorundan SPOREKS sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı satışa koyduğu tüm ürünlerin hukuka uygunluğundan, orijinalliğinden ve ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumludur.

 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Platform’un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform’a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması   Metninin kabulü suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SPOREKS. tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve SPOREKS tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya SPOREKS tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun SPOREKS A.Ş. tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri SPOREKS tarafından iptal edilecektir.

4.3. Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla SPOREKS’e ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Platform’a üye olan Kullanıcılar aynı kullanıcı adı altında olmak şartıyla SPOREKS’in diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler. Alış veriş ve ücretsiz internet siteleri kapsamında. Özel mesleki yeterlilik veya  lisans veya uzmanlık gerektiren eğitim amaçlı ve / veya ücretli sitelerimiz kapsam dışındadır.

4.4 – Kullanıcı, platforma yüklediği ürünlerin bir başka kullanıcı tarafından satın alınması halinde SPOREKS’in satış bedeli üzerinden belirli oranlarda komisyon bedeli keseceğini kabul eder. SPOREKS’in bu komisyon bedellerinde tek taraflı değişiklik yapma haklı saklı olup güncel komisyon bedellerine internet sitesinden her zaman ulaşılabilecektir.

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet’ten faydalanırken ve Hizmet’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Platform’dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Sözleşme, kullanıcı ile Şirket arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüs, işçi- işveren, acente veya franchise veren-franchising alan ilişkisi yaratmaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

5.2. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, SPOREKS ve İYZİ ’ye tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, SPOREKS’in veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına İYZİ tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına,Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini İYZİ’ye ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya 3. kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin SPOREKS tarafından tespit edilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde SPOREKS’in kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SPOREKS’den her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde SPOREKS A.Ş. VE İYZİ ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SPOREKS, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından SPOREKS’e iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmektedir. Bu nedenle, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platform’da sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan SPOREKS A.Ş.’nin, SPOREKS A.Ş. çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. SPOREKS A.Ş., Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. Hizmet’ten yararlananlar ve Platform’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platformda bulunan ve kullanıcı olsun veya olmasın başka bir üçüncü şahsa ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; hiçbir nam ve şekil altında çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini, SPOREKS ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SPOREKS Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde SPOREKS uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.8. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, SPOREKS’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.10. SPOREKS, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, SPOREKS tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3 kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platform’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı şahsen veya başkası tarafından kullanılmayan, diğer bir deyişle ikinci el olmayan hiçbir ürünü, Platform üzerinden umuma ilan edemez, satamaz. Bu durumun tespiti halinde, SPOREKS’in takdirine bağlı olarak üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir. SPOREKS’in her türlü tazminat hakkı saklı ve geçerlidir.

5.12. Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnafın vatandaş gibi temsili bir ürün resmi koyarak bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.13. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine, ürün satışı yaptığı herhangi bir uygulama ya da fiziki yere veya elektronik ortamda bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, SPOREKS yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.14. Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında, sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.15. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5.16. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep etmesiyle, Kullanılmış/Kişisel ürün açıklamasını ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.17.Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı namına SPOREKS ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı-İYZİ- tarafından tahsil edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve herhangi bir iade koşulu ortaya çıkmaması halinde ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’dan Satıcı Kullanıcı adına tahsil edilerek, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak SPOREKS’i yetkilendirdiğini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini İYZİ’ye ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir. SPOREKS’in ödemeler konusunda en geniş anlamı ile hiçbir sorumluluğu ve veya yükümlülüğü yoktur. Tüm sorumluluk ve yükümlülük yetkili İYZİ şirketindedir. Bu ödemeler, KVKK, kredi kartı ve veya kredi kardı mail order, vb tüm ödeme vasıtaları ve bunularla ilgili gizlilik ve saklanma ve paylaşmama ve korunma gibi hukuki ve cezai ve idari tüm sorumluluk ve yükümlülük İYZİ şirketinde olup, kullanıcılar alıcı ve satıcı arasındaki ticari ve hukuki ilişkinin tek sorumlusu İYZİ firmasıdır. Taraflar bu maddeyi ve sorumluluğu peşinen kabul etmiş durumdadır. SPOREKS ile İYZİ arasındaki sözleşme işbu kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz ve bölünmez bir parçasıdır.

5.18. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin İYZİ tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü en geç 4(dört) iş günü içinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın (Alıcının) adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Kullanıcı (Satıcı) sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda gönderim Alıcı’ya teslim edilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.19. Kullanıcı talep ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün; SATICIYA’ye iade bildirimi yapılmadan, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, SPOREKS A.Ş., Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına  İYZİ nin tahsil ettiği bedelden hizmet bedeli ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder. SPOREKS A.Ş. hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5.20. Teslim alınan Kullanılmış/Kişisel ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşma ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Alıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Satıcının hesabına transferi için SATICIYA’ya işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar. TERCİH EDİLEN SERVİS KULLANILDIĞI VE TÜKETİLDİĞİ İÇİN ÜRÜNÜN İADE EDİLECEĞİ YERİ BELİRLESENİZ DAHİ HİÇBİR ÜCRET GERİ İADE EDİLEMEZ.

5.21. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade koşulları; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Platform’da sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

5.22. İade koşulları oluşmuş ise; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini SATICIYA bildirir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; SATICI tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü geri aldığına dair SPOREKS’e bildirimde bulunması sonrasında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın hesabına geri gönderilir. Kullanılmış/Kişisel ürün talep eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün gönderi bilgilerini Platform’a girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.

5.23. Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki Kullanılmış/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, SPOREKS’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcıların böyle bir durumda SPOREKS den hiçbir talebi olamaz.

5.24. Kullanıcı; SPOREKS’in yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hizmet sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platform’da yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; SPOREKS’in Kullanılmış/Kişisel ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması, Platform üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında SPOREKS’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, SPOREKS’in Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.26. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform’un belirli yerlerinde belirtilen, Platform’un ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.27. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, SPOREKS’in kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.29. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü zamanında, hasarsız, Platform’da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.30. Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten SPOREKS’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için SPOREKS’e ilettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelin, SPOREKS’in ve/veya SPOREKS  adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın/İYZİ  Hizmet bedeli kesildikten ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın İYZİ ye bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden SPOREKS sorumlu tutulmayacaktır.

5.32. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde SPOREKS A.Ş.’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, SPOREKS A.Ş.’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.33. SPOREKS A.Ş., Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Platform’da, Platform’un amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.

5.34. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı (Satıcı), Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın (Alıcı) ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SPOREKS’in aleyhine Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya rücü ve talep etme hakkı saklıdır.

5.35. Kullanıcıların, Platform’a Kullanıcı olarak üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya “TAKMA” isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların “kullanıcı ismi” veya “TAKMA” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, SPOREKS Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.36. Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bu durumun tespiti halinde, SPOREKS’in insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.37. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı kargo bedelinin hesaplanması amacıyla göndereceği kargoyu desisine göre mini, küçük, orta ya da büyük paket olarak seçecektir. Paket özellikleri Platform’da yayımlanacak olup yapılacak değişiklikler yine Platform’da takip edilebilecektir. Söz konusu kargo paketinin boyutunun doğru olarak seçilmesinden Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı sorumlu olup yanlış bir seçim yapıldığının tespit edilmesi halinde bu sebeple ortaya çıkan tutar farkı Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı tarafından ALICI’ye ilk talep halinde derhal ödenecektir. SPOREKS’in söz konusu farkı Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın alacaklarından mahsup etme hakkı saklıdır.

5.38. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

5.39. Kullanıcı’lar, SPOREKS  tarafından Platform’da belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, SPOREKS. tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hallerde, Kullanıcı tarafından satın alınmış ilan öne çıkarma paketi gibi ancak bununla sınırlı olmayan ücretli servislerde, satın alınan paketin tamamı kullanılmamış olsa dahi ücret iadesi yapılmamaktadır.

5.40. SPOREKS veya Platform hizmetindeki tüm ödemeler, üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcı ortağımız iyzico tarafından güvenli bir şekilde yerine getirilir.

Platform’da ödeme yapmak veya Platform’dan ödeme almak için iyzico hesabınız ile giriş yapmanız veya yeni bir iyzico hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Ödemeler, Banka veya Kredi kartı, iyzico hesabı veya banka transferi de dahil olmak üzere çeşitli yöntem ler kullanılmak suretiyle doğrudan banka hesabınızdan gerçekleştirilebilmektedir. Ödeme aldığınız zaman, bu ödeme iyzico hesabınızda görülebilecektir. iyzico’nun kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için https://www.iyzico.com/genel-sartlar adresine bakınız.

 1. SPOREKS’İNHAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. SPOREKS, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükleği bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SPOREKS, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan vermeden kullanabilir. Kullanıcı, SPOREKS’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. SPOREKS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SPOREKS tarafından kullanıcı yerine doğrudan yapılabilir. SPOREKS. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.

6.2. SPOREKS, Platform üzerinden, SPOREKS’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SPOREKS’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. SPOREKS, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.4. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Platform‘un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı‘nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Virüs veya Platform‘a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, SPOREKS’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.5. SPOREKS yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir. SPOREKS’in sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, SPOREKS’in konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve SPOREKS’in Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. SPOREKS marka ve her türlü fikri hak dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. SPOREKS yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.8. SPOREKS, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün ilanında), Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, SPOREKS ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, SPOREKS ve ÇALIŞANLARINI ve İYZİ yi hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, SPOREKS’in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Platform’da elden çıkarması yasaktır. SPOREKS, gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı’nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

6.10. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde SPOREKS kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde SPOREKS bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.11. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. SPOREKS, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle SPOREKS’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SPOREKS markası ve logosu, “sporeks.com” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SPOREKS A.Ş. tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile SPOREKS’in mülkiyetindedir. Kullanıcı, SPOREKS veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda SPOREKS’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya SPOREKS’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, SPOREKS’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.CAYMA / İADE  HAKKI

SPOREKS Platformu üzerinden işlem gören Ürünler Alıcı ve Satıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye (iadeye) müsait olmayan, tamamen 2. El /kullanılmış ürünler olup bunların iadesi ya da Alıcı tarafından cayma hakkına konu edilmesi Tüketici mevzuatı ve gereği mümkün değildir. Kullanıcılar 2.el ürün ile ilgili tüm özellikleri tek tek ve ayrıntılı olarak bilgilendirmişler ve alıcı da bu bilgilere ve çeşitli görsellere bakıp, inceleyip, değerlendirerek ürünü almaya karar vermiştir. Kullanıcı tarafların biraraya getirildiği işbu platformda iade ve/veya değiştirme söz konusu değildir. Kullanıcılar bu şart ve hükmü peşinen kabul ederler ve bu konu ile ilgili cayma hakkı, vazgeçme hakkı, bedel iade taleplerinden peşinen feragat ederler. Cayma ve ürün iadesi konusunda SPOREKS dahli olmadığı gibi hiçbir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SPOREKS, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’ da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi,ekonomik kriz ve buhran, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya SPOREKS A.Ş. ’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) SPOREKS A.Ş.’nİn işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SPOREKS A.Ş. ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’den doğabilecek ihtilaflarda SPOREKS ‘in resmi defter ve ticari kayıtları ile SPOREKS’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, BURSA Tüketici Hakem Heyetleri ve BURSA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nün münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

11.3. Bildirim; SPOREKS, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Bu mecralara gönderilen bildirimler alınmış olarak kabul edilecektir.

11.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, SPOREKS’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

11.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11 (onbir ) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ana Sayfa
Hesabım
Ürünlerim
Sepet
Hemen Sat

Ana menü